Brieven

Job Cohen |  Voorwoord Boek 50 jaar

Cor Jaring, Amsterdammer

Als je het over de geschiedenis van Amsterdam in de naoorlogse jaren wilt hebben, kun je niet om een van de grootste chroniqueurs van die periode heen: Cor Jaring. Amsterdam is belangrijk voor Jaring. Het is niet alleen de stad waar hij woont en werkt, maar ook de stad waar hij heeft leren fotograferen. In de jaren na de oorlog legde hij de kleinschaligheid van het dagelijks leven vast: arbeiders, handwerkslieden, dronkelappen, moeders en kinderen.

Informatie
Functie: Burgemeester
Plaats: Amsterdam
Brief: Voorwoord
Datum : juli,  2009
Tags: Job Cohen, Cor Jaring

Maar ook en vooral: de haven. Jaring werkte er zelf, hij leerde er zijn vrouw kennen. Omdat hij het leven en de arbeiders in de haven kende, kon hij prachtige, ongedwongen foto’s van ze maken.

In de jaren zestig was Jaring samen met zijn vriend Robert Jasper Grootveld betrokken bij alles wat Amsterdam in die tijd tot ‘Magies Centrum’ maakte. Hij legde het allemaal vast: van de happenings rond het Lieverdje tot het geestverruimende gaatje dat Bart Hughes in zijn eigen hoofd boorde. Dankzij Jaring werd Provo to ver buiten de stads- en landsgrenzen beroemd. Zijn foto’s van de rellen tijdens het huwelijk van koningin Beatrix en prins Claus op 10 maart 1966 gingen de hele wereld over. Maar ook was hij met zijn camera aanwezig om een meer vredelievende kant van de stad vast te leggen, zoals de dagenlange vredesmissie van John Lennon en Yoko Ono in een van de bedden van het Hilton Hotel.

Je kunt rustig zeggen dat Cor Jaring aanwezig was bij een revolutie die zich in de stad, het land en de hele wereld voltrok. Een omverwerping van oude vormen en gedachten, maar op een vaak geestige en vindingrijke manier. Vrolijke clubs als de Insektensekte, Het Deskundologisch Laboratorium en Het Ballongezelschap getuigen daarvan. Ze gaven de stad een nieuw gezicht, mede vormgegeven door Cor Jaring.

Hoe verknocht Jaring ook altijd is geweest aan Amsterdam, toch pakte hij vanaf het midden van de jaren zestig regelmatig zijn koffer en zijn Leica, en trok hij de wereld rond. Waar hij ook kwam – China, Japan, Marokko, Spanje, Egypte, Turkije, Indonesië: altijd deed hij alsof hij thuis was en benaderde hij de mensen alsof ze bij hem om de hoek woonden. Voortdurend in contact met anderen, met zijn neus overal bovenop.

De foto’s van Cor Jaring worden gekenmerkt door zijn betrokkenheid bij mensen, het leven, ver weg of in zijn eigen Amsterdam. Of hij nu aanwezig is bij revoluties in verre streken of in zijn eigen stad, altijd geven ze zijn persoonlijke wereldbeeld weer: solidair, prettig gestoord, humoristisch, oprecht, verliefd op het leven. Jarings verdienste voor de fotografie en voor de stad Amsterdam zijn moeilijk te overschatten. Zijn vriend Simon Vinkenoog zei over zijn werk: ‘Teder en gehard tegelijkertijd, vol van de speelsheid die de Amsterdammer eigen is, en ook doordrongen van het besef dat de gefotografeerde evenementen uit die roemruchte, roerige jaren tot het historische arsenaal van de hoofdstad behoren.’ Ik kan me daar alleen maar van harte bij aansluiten. 

Over deze website

Deze website, corjaring.nl, is een initiatief van de familie Jaring, bedoeld om het levenswerk van Cor voor toekomstige generaties te borgen. De website is in tegenstelling tot de vele boeken die er al zijn verschenen dynamisch van aard. Door het roerige leven van Cor Jaring duiken er naast boeiende foto’s ook telkens mooie verhalen en anekdotes op die we zullen optekenen op deze website.

YMY Re-Lated | Let's Go 360 © 2023| All Rights Reserved

Made withby Marcel Pelgrim