prints & originals

Conservator Fotografie Cor Jaring | Stadsarchief Amsterdam

In 2013, vlak voor zijn overlijden, heeft Cor Jaring zijn foto-archief overgedragen aan het Stadsarchief. Hij kon er moeilijk afstand van doen, maar vond het vanwege de binding met de stad belangrijk dat het terecht kwam bij het Stadsarchief.


Stadsarchief Amsterdam

De negatieven van de foto’s van Jacob Olie, van Breitner en van Cor Jaring liggen in het depot van het Stadsarchief zij aan zij. Zoals Olie het leven in de stad rond 1900 portretteerde, heeft Cor dat gedaan in de roerige jaren dat Amsterdam op zijn kop werd gezet door provo en kabouters. Iconische foto’s heeft hij gemaakt, van de acties tijdens het huwelijk van Beatrix, van Berry Hughes die een gaatje in zijn hoofd boorde en van John Lennon en Yoko Ono in het Hilton. En zijn foto’s van de Amsterdamse haven en van de mannen die daar werkten zijn zeer de moeite waard. Amsterdamser dan Cor krijg je ze niet zei onze conservator fotografie Anneke van Veen ooit, en daar heeft ze helemaal gelijk in.
Met trots beheren wij bij het Stadsarchief dan ook het foto-archief van Cor en zorgen we ervoor dat iedereen de foto’s kan bekijken en bestellen. Zodat zijn foto’s nog lang gebruikt zullen worden!   

Gemeente Amsterdam Stadsarchief | Vijzelstraat 32 | 1017 HL Amsterdam | 020 - 2511511 | stadsarchief@amsterdam.nl

De belangrijkste taak van het Stadsarchief is het verwerven, beheren en beschikbaar stellen van Amsterdams archief en documentair erfgoed en het voeren van toezicht op informatie, op basis van de Archiefwet. Het Stadsarchief ziet toe op de eisen van volledigheid, authenticiteit, integriteit en toegankelijkheid van informatie. De informatie die aan het Stadsarchief is overgedragen is in principe openbaar en kan door burgers kosteloos worden geraadpleegd. Het beeld van het Stadsarchief als organisatie die ‘papier’ bewaart is nog maar ten dele realiteit. Het Stadsarchief beheert het historisch documentatiecentrum van de stad Amsterdam met meer dan 55 kilometer archieven, een historisch-topografische collectie met miljoenen kaarten, tekeningen, en prenten, een bibliotheek en omvangrijke geluids-, film- en fotoarchieven en data.

Over deze website

Deze website, corjaring.nl, is een initiatief van de familie Jaring, bedoeld om het levenswerk van Cor voor toekomstige generaties te borgen. De website is in tegenstelling tot de vele boeken die er al zijn verschenen dynamisch van aard. Door het roerige leven van Cor Jaring duiken er naast boeiende foto’s ook telkens mooie verhalen en anekdotes op die we zullen optekenen op deze website.

YMY Re-Lated | Let's Go 360 © 2023| All Rights Reserved

Made withby Marcel Pelgrim